Comments are off for this post

Forum Bahasa di Pandita Fest

Salah satu pengisian Pandita Fest, Forum Bahasa.

Forum ini bakal membuka bicara tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Secara fundamentalnya, bahasa adalah alat komunikasi dan interaksi antara manusia bagi memudahkan perantaraan dan urusan kehidupan. Setiap bangsa pasti mempunyai bahasanya tersendiri yang melambangkan identiti, adat dan budayanya.

Namun bahasa juga boleh menjadi satu alat menindas. Bagaimana? Barangkali terdapat senario di mana satu-satu bahasa itu dianggap sebagai indikator kepada darjat/status yang tinggi dan menjadi lambang intelektual dalam masa yang sama mungkin juga terdapat juga fahaman seolah-olah satu-satu bahasa yang dituturkan itu dianggap indikator kepada masyarakat kelas rendah. Terdapat juga kes-kes diskriminasi terhadap mereka yang berlainan bahasa.

Bahasa yang secara fundamentalnya berfungsi menjadi alat perantaraan, kini menjadi kayu ukur pula kepada taraf intelektual, darjat dan kayu ukur kepada satu-satu kelas masyarakat. Oleh itu sejauh mana kesahihan ini? Adakah dalam konteks negara bangsa, bahasa mampu dijadikan sebagai alat penindasan ataupun ia masih lagi diiktiraf sebagai identiti jiwa bangsa.

Mari kita hadirkan diri ke Pandita Fest untuk mengikuti forum ini.